Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
29 november 2010  | Publius

Milieueffectenrapport vereist bij de opheffing van een bestemmingsplan?

In een arrest van 25 november 2010 (133/2010) stelt het Grondwettelijk Hof een nieuwe prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over de interpretatie van de Richtlijn 2001/42/EG inzake de plan-MER.

Het Grondwettelijk vraagt aan het Hof van Justitie of de Brusselse procedure voor de volledige of gedeeltelijke opheffing van een bijzonder bestemmingsplan onder het toepassingsgebied van de Richtlijn valt. Tevens vraag het Grondwettelijk Hof of facultatieve plannen waarvan de aanneming niet verplicht is, uitgesloten wordt van de defintie van "plannen en programma's" zoals bedoeld in de Richtlijn 2001/42/EG.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel