Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
23 oktober 2011  | Dirk Van Heuven

Legislatieve validatie van stedenbouwkundige vergunningen en van milieuvergunningen strijdig met Verdrag van Aarhus en EU-recht

Lees het bericht op onze blog Grondwettelijk recht over het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2011 aangaande het Waals decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan.

Deel dit artikel