Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
30 mei 2012  | Dirk Van Heuven

Kerkhofwegel = openbare weg

Zo oordeelde alvast de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, in graad van beroep, in een vonnis van 15 mei 2012:

“Op basis van de voorhanden zijnde gegevens, zijnde het proces-verbaal van de verbalisanten en de voorgelegde foto’s is deze rechtbank, net zoals de eerste rechter van oordeel dat de kerkhofwegel een openbare weg is. Een openbare weg in de zin van artikel 1 Wegverkeersreglement is elke weg die openstaat voor het verkeer van het publiek en niet voorbehouden is voor een specifieke categorie van personen. Nergens werd een vermelding aangebracht “private weg”. De verharding die werd aangebracht, betrof daarenboven dezelfde als deze van de Grotstraat en de Boomgaardstraat.Het feit dat deze weg geen naambord draagt noch werd opgenomen in de wegenatlas doet geen afbreuk aan het openbaar karakter. In die zin maakt de rechtbank de pertinente motivering van de eerste rechter tot de hare.

Deze openbare weg kwam uit op de Grotstraat waarmee het een kruispunt vormde. De bepalingen van het verkeersreglement zijn dan ook toepasselijk op dit kruispunt.”

Referentie Rb. Kortrijk, 15 mei 2012, ng. (referentie Pub502394)

Deel dit artikel