Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
28 juli 2011  | Publius

Hervormingsbevoegdheid Beroepscommissie voor Tuchtzaken bevestigd

In arrest nr. 109/2011 van 16 juni 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de hervormingsbevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken niet ongrondwettig is.Wanneer de gemeente een tuchtsanctie oplegt staat hiertegen beroep open bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken. Deze heeft een hervormingsbevoegdheid, wat betekent dat niet alleen de wettigheid van de tuchtbeslissing wordt beoordeeld, maar dat de Beroepscommissie het hele dossier opnieuw behandelt. Zij kan bijkomende onderzoekt autonoom de feiten, kan schendingen van procedureregels in 'eerste aanleg' rechtzetten en zelfs een zwaardere tuchtsanctie opleggen dan de oorspronkelijke tuchtoverheid. Deze hervormingsbevoegdheid gaat veel verder dan het bestuurlijk toezicht op de meeste andere beslissingen van de lokale besturen, zo ook beslissingen houdende de evaluatie van ambtenaren die eveneens tot een ontslag kunnen leiden.Na een prejudiciële vraag van de Raad van State diende het Grondwettelijk Hof zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de de hervormingsbevoegdheid van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken met het principe van lokale autonomie en het gelijkheidsbeginsel. De prejudiciële vraag werd negatief beantwoord.

Deel dit artikel