Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
01 oktober 2010  | Publius

Handvest voor Vlaanderen als kader voor de copernicaanse omwenteling

Naar aanleiding van zijn September-verklaring heeft minister-president Kris Peeters een Handvest voor Vlaanderen voorgesteld. Omdat het Vlaanderen geen grondwetgevende bevoegdheid heeft, wordt het voorgesteld aan het Vlaams Parlement onder de vorm van een resolutie.

Dit nieuwe handvest moet volgens de minister-president het kader vormen voor de Copernicaanse omwenteling waarbij het zwaartepunt in het federale België bij de deelstaten komt te liggen. Het zou een engagement vormen voor de regering en het parlement ten aanzien van iedereen in Vlaanderen.

Het Handvest kan op termijn ook uitgroeien tot een échte grondwet voor de deelstaat Vlaanderen. Het vormt een basisdocument met daarin de grondslagen van het Vlaams politiek verband dat de ambitie heeft de basis te vormen voor een echte Grondwet, met de daaraan verbonden juridische gevolgen, eens Vlaanderen de grondwetgevende bevoegdheid verworven heeft.

Het Handvest voor Vlaanderen is luidens de preambule "een overzicht van de belangrijkste beginselen van de organisatie en werking van de Vlaamse democratische rechtsstaat en van de grondrechten die in de Vlaamse samenleving gewaarborgd worden." Het neemt het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Belgische Grondwet als uitgangspunt. Vlaanderen zal de eerste deelstaat zijn die uitdrukkelijk het Europees Handvest als referentiekader erkent en opneemt in zijn beleidskader.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel