Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
14 november 2010  | Publius

Grondwettelijk Hof vernietigt nu ook het Vlaamse decreet inzake de inspectie op Franstalige scholen in de Brusselse rand

Eerder vermeldden we op deze blog dat het Grondwettelijk Hof bij arrest (95/2010) van 29 juli 2010 het decreet van de Vlaamse Gemeenschap omtrent de pedagogische inspectie, de eindtermen, de leerplannen en de voorschriften inzake leerlingenbegeleiding in de franstalige scholen in de Brusselse rand gedeeltelijk schorste.

Het Grondwettelijk Hof heeft dit decreet bij arrest van 28 oktober 2010 (124/2010) nu ook gedeeltelijk vernietigd.

Voor inhoudelijke beschouwingen verwijzen we naar het eerder bericht op deze blog over de schorsing (bericht 24 september 2010).

Een publicatie is in voorbereiding omtrent deze arresten ("De bescherming van bestaande garanties in de faciliteitengemeenten en Brussel in het licht van het territorialiteitsbeginsel"). Publicatie wordt normaliter voorzien in januari 2011.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel