Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
25 mei 2011  | Publius

Grondwettelijk Hof bereid om onrechtstreeks te toetsen aan de duurzame ontwikkeling (art. 7bis Grondwet)

In het arrest 75/2011 van 18 mei 2011 (zie voorgaande blogbericht) diende het Grondwettelijk Hof zich voor het eerst uit te spreken of het Hof wetskrachtige akten kan toetsten aan de doelstelling van de duurzame ontwikkeling zoals vervat in artikel 7bis Grondwet.

Artikel 7bis werd op 25 april 2007 ingevoerd in een nieuwe titel Ibis met als opschrift « Algemene beleidsdoelstellingen van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten » en bepaalt :
« Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties ».

Artikel 7bis werd op 25 april 2007 opgenomen in een nieuwe titel Ibis met als opschrift « Algemene beleidsdoelsellingen van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten ».

Omdat artikel 7bis geen deel uitmaakt van de bepalingen van titel II van de Grondwet "De Belgen en hun rechten" waaraan het Hof mag toetsten maar opgenomen werd in een nieuwe titel Ibis, acht het Hof zich niet bevoegd om wetskrachtige bepalingen rechtstreeks te toetsen aan die grondwetsbepaling.

Het Hof voegt hier echter aan toe dat het bij de toetsing aan andere grondwetsbepalingen waarvoor het wel bevoegd is, rekening kan houden met artikel 7bis (B.3.2.).

Het Grondwettelijk Hof laat hier dus een opening om wetten en decreten onrechtstreeks te toetsen aan artikel 7bis.

Over de toetsbaarheid aan artikel 7bis Grondwet: zie J. VANPRAET en C. VAN DE HEYNING, “Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht van het instrumentarium”(2010) Nieuw Juridisch Weekblad 227, pp. 562-576.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel