Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
12 april 2011  | Publius

Grond- en pandendecreet naar het Europees Hof van Justitie

In twee arresten van 6 april 2011 (49/2011 en 50/2011) diende het Grondwettelijk Hof zich uit te spreken over de grondwettigheid van het het Vlaamse decreet betreffende het Grond- en pandenbeleid.

Het Hof oordeelde dat het decreet niet strijdig is met de federale bevoegdheden inzake de fiscaliteit en het burgerlijk recht.

Omtrent de overeenstemming met het Europees Gemeenschapsrecht heeft het Grondwettelijk Hof 13 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. De bal ligt nu dus in het kamp van het Hof van Justitie.

Deel dit artikel