Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
06 augustus 2010  | Publius

Gemeentelijk verbod op alcoholverkoop door nachtwinkels doorstaat toets Raad van State niet

De Raad van State heeft in arrest nr. 206.209 van 1 juli 2010 het Leuvense politiereglement vernietigd in zoverre het een verbod inhield voor nachtwinkels om tussen 0u en 8u alcoholhoudende dranken te verkopen. Het verbod gold binnen de Leuvense Ring van 1 juni tot en met 30 september.

De Raad van State oordeelde dat de vrijheid van handel weliswaar beperkt kan worden, maar dat het verbod zoals de gemeenteraad van Leuven het in 2005 had aangenomen te ruim was.

Uit het administratief dossier bleek dat de overlast waarmee de stad te kampen had en die men met het verbod wilde inperken, zich slechts op een beperkt aantal plaatsen voordeed. De Raad van State meende dat een verbod binnen gans de Ring te verregaand was. Het verweer dat de overlast zich snel zou verplaatsen kon de Raad van State niet overtuigen.

Door deze uitspraak staan meerdere gelijkaardige gemeenteijke reglementen op de helling. Schade-aanspraken zijn niet ondenkbaar.

Deel dit artikel