Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
25 januari 2011  | Dirk Van Heuven

Gemeente verplicht tot vrijwaring in vordering wegens foutieve stedenbouwkundige informatie

De koper van een grond stelt een vordering in tot prijsvermindering en schadevergoeding tegen de verkoper van een onroerend goed dat werd aangekocht als bedrijfsgrond, maar in werkelijkheid in agrarisch gebied gelegen is. De verkoper roept de gemeente die hem verkeerde inlichtingen heeft verstrekt inzake.

In een streng vonnis van 18 januari 2011 verwijt de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk de gemeente een aantal "samenlopende tekortkomingen" waardoor de verkoper tot een misvatting werd gebracht aangaande de bodembestemming van het verkochte goed. Blijkbaar ging de gemeente uit van een officieus document "atlas met afwijkingsaspecten". De gemeente had zich bovendien vergist bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor wegenis en een derde maal bij het gemeentelijk structuurplan.

De rechtbank stelt:

"Zelfs bij het terbeschikkingstellen van documenten die niet strikt zijn opgelegd door de wetgever, dient de overheid erop toe te zien dat deze instrumenten correcte gegevens bevatten".

Referentie: Rb. Kortrijk, AR 08/1541/A, ng. (PUB 501390)

Deel dit artikel