Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
14 februari 2010  | Dirk Van Heuven

Gemeente-inwoners kunnen namens hun gemeente ook optreden voor het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk hof aanvaardt, minstens in het kader van een schorsingsporcedure, dat gemeente-inwoners namens hun gemeente optreden ter vernietiging van een decreet. Dit substitutierecht wordt in Vlaanderen geregeld door artikel 194 van het Gemeentedecreet.

Dat deze substitutieregeling niet enkel voordelen biedt ondervonden de verzoekers toen het Grondwettelijk Hof zich uitsprak over het moeilijk te herstellen ernstig nadeel:

"B.14. Ten aanzien van het eventuele nadeel geleden door de stad Charleroi in het kader van de vordering tot staking inzake leefmilieu, namens haar ingesteld door zes inwoners van de stad, tonen de verzoekers niet aan hoe de werken voor de metro of de eventuele gevolgen van het bestreden decreet voor de jurisdictionele procedure voor het Hof van Beroep te Bergen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zouden kunnen berokkenen aan de stad en aan de belangen van de gemeenschap.

B.15. Ten aanzien van het persoonlijk nadeel dat de zes inwoners van de stad Charleroi die individueel handelen, zouden lijden, zijn die verzoekers, in die zin, geen partij bij de vordering tot staking die hangende is voor het Hof van Beroep te Bergen, die zij namens de stad hebben ingesteld, zodat zij de interferentie van het bestreden decreet met die procedure niet kunnen aanvoeren".


Referentie : Grondwettelijk Hof, nr.126/09, 16 juli 2009 (http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2009/2009-126n.pdf)

Deel dit artikel