Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
08 juni 2010  | Dirk Van Heuven

Gelijkheidsbeginsel ook te respecteren bij convenanten voor kansspelinrichtingen

In het arrest nr. 199.001 van 17 december 2009 heeft de Raad van State bevestigd dat de gemeente een discretionaire bevoegdheid heeft met betrekking tot de vestigingsplaats van kansspelinrichtingen klasse II en de uitbatingsmodaliteiten. Echter is deze beoordelingsbevoegdheid niet onbeperkt. Onder meer wordt ze beperkt door het gelijkheidsbeginsel.

Heel concreet impliceert dit de gemeente niet vermag om een convenant te weigeren aan de aanvrager voor een kansspelinrichting omwille van de nabijheid van prohibitieve inrichtingen zoals onderwijsinstellingen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezorgd of een kerk, indien zij eerder een convenant heeft toegekend voor een vergelijkbare locatie.

De omstandigheid dat de gemeente het aantal kansspelinrichtingen op haar territorium wenst te beperken omwille van het overschrijden van het maatschappelijk draagvermogen, kan niet nuttig ingeroepen worden. Het komt immers aan de Kansspelcommissie en niet aan de gemeente toe om de 180 beschikbare vergunningen klasse B uit te reiken en te verdelen onder de aanvragers.

Deel dit artikel