Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
07 januari 2011  | Dirk Van Heuven

Geen vernietigingsberoep mogelijk bij Raad van State tegen niet-opname van een perceel in een ruimtelijk uitvoeringsplan

In een (nog niet gepubliceerd) arrest nr. 209.936 van 21 december 2010 bevestigt de Raad van State dat geen vernietigingsberoep kan aangetekend worden tegen de impliciete beslissing van een overheid om een bestemming van een perceel niet te wijzigen in een ruimtelijk uitvoeringsplan:

“De gewilde onthouding of de weigering om van een louter facultatieve bevoegdheid gebruik te maken, is geen akte in de zin van artikel 14, 1e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Het feit dat de verzoeker een rechtstreekse buur van de betrokken site is, doet hieraan geen afbreuk.
Het beroep is niet ontvankelijk”.

Deel dit artikel