Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
17 juni 2010  | Dirk Van Heuven

Enkele gebruiken voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Schorsing
Er bestaat een praktijk bij sommige voorzitters om aan de bouwheer te vragen of hij de werken zal aanvangen voorafgaand aan een vernietigingsarrest (zie eerder bericht). Als dit niet het geval is, wordt de schorsingszaak op de pleitzitting uitgesteld en samen behandeld met de vernietiging. De vernietigingsproecdure loopt ten andere sneller dan destijds de schorsingsprocedure voor de Raad van State (*).

Tussenkomst
Wanneer de bouwheer tussenkomst in een schorsings- en vernietigingsprocedure krijgt hij van de Raad een termijn om nota in te dienen. Deze termijn situeert zich vaak rond de pleitzitting in schorsingszaak. Dit brengt een vreemde situatie met zich mee, met name dat op de pleitzitting de belanghebbende partij vrolijk staat te pleiten en te verwijzen naar zijn nota, terwijl deze nog niet in het bezit is van de verzoekende partij.

Tussenkomst gemeente in procedure
Anders dan de Raad van State is de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijkbaar de mening toegedaan dat niet de gemeente kan tussenkomen in een procedure, maar enkel het college van burgemeester en schepenen (zie eerder bericht). In afwachting van duidelijke rechtspraak lijkt het aangewezen om (bij afzonderlijk verzoek)zowel een tussenkomst in te dienen namens het CBS, als namens de gemeente. Het is in elk geval aangewezen om de concrete rechtsbasis uit de VCRO telkens aan te duiden.

Griffie
De kennisgeving door de Raad van de procedurestukken verloopt in de praktijk niet altijd even vlot. Het wordt soms gewoon vergeten. Wellicht een zich snel oplossende kinderziekte.

Post scriptum 27/10/2010. De praktijk blijkt na bijna 11 maanden anders ...

Deel dit artikel