Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
27 oktober 2010  | Dirk Van Heuven

Eerste jaarverslag Raad voor Vergunningsbetwistingen. Enkele interessante data

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zijn eerste jaarverslag 2009-2010 opgemaakt.

Voorwaar interessante lectuur, waaruit o.m. blijkt dat:

- 100 % van de schorsingsberoepen werd verworpen
- in de eerste 8 maanden van het jaar (en van het bestaan van de RvV) 753 verzoekschriften werden ingediend
- in dezelfde periode 23 uitspraken 'ten gronde' (*) werden geveld (3%)
- 2 vernietigingsarresten werden geveld (8,6 % van de behandelde zaken ten gronde en 0,002 % van het aantal ingeidende zaken op 8 maanden)
- de gemiddelde doorlooptijd in een vernietigingsberoep wordt geraamd op minimaal 7 maanden

Interesse in de arresten zelf? Klik hier.

(*) Een aantal arresten betreft de laattijdigheid van de vordering, zodat "ten gronde" hier wat sterk uitgedrukt is.

Deel dit artikel