Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
02 april 2010  | Dirk Van Heuven

Een gemeenteraadslid mag ook niet "in de duik" als advocaat tegen zijn gemeente optreden

De Raad van State verklaarde de vordering van een verzoeker onontvankelijk omdat één van zijn advocaten gemeenteraadslid is van de verwerende partij.

Artikel 92,3° Nieuwe Gemeentewet verbiedt dat een gemeentemandataris werkzaam is in rechtsgedingen, tegen de gemeente ingesteld. Deze bepaling is, aldus de Raad van State, van openbare orde omdat het verbod "het vertrouwen [betreft] van de inwoners in de gemeentelijke instellingen".

De omstandigheid dat de advocaat-raadslid het verzoekschrift niet heeft ondertekend en geen woonstplaatskeuze bij hem werd gedaan doet daaraan niets af. Anders oordelen zou het mogelijk maken dat een verzoeker zich "in de coulissen" kan laten bijstaan door een advocaat-gemeenteraadslid.

Referentie: RvS nr. 202.241, 23 maart 2010 (PUB 500529-1)

PS 1. Deze rechtspraak is zonder meer toepasselijk op het nieuwe artikel 27, § 2, 2° Gemeentedecreet, dat het verbod zelfs uitstrekt tot de associé's en medewerkers van de advocaat-gemeenteraadslid.

PS 2. Ook de burgemeester en de schepenen vallen onder hetzelfde verbod.

PS 3. Nog maar onlangs besliste de minister van binnenlandse zaken dat een advocaat-schepen niet mag deelnemen aan beraadslagingen waarin een stedenbouwkundige vergunning aan bod kwam van zijn cliënt.

PS 4. De regel is duidelijk: bij de minste twijfel over een belangenvermening, zal een gemeentemadataris zich onthouden.

Deel dit artikel