Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
03 juli 2010  | Dirk Van Heuven

Dirk Van Heuven publiceert 3 artikelen tegelijk in het Tijdschrift voor Gemeenterecht 2010/2

Als redactielid van het Tijdschrift voor Gemeenterecht was Dirk deze keer zeer actief:

- Dirk schreef een noot "Contracten (retroactief) vernietigbaar wegens dwaling na een vernietigingsarrest Raad van State?" onder het cassatiearrest van 6 februari 2009

Het Hof van Cassatie gaf een hof van beroep ongelijk die een vordering tot nietigverklaring van een contract wegens dwaling had afgewezen omdat op het moment van het sluiten van het contract de vernietiging nog geen feit was. Een vernietigingsarrest werkt retroactief, aldus het Hof van Cassatie. Dit arrest kan verregaande gevolgen hebben...

- Dirk schreef een noot "Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel bij het aanvechten van een sociaaleconomische vergunning bij de Raad van State" onder het arrest van de Raad van State nr. 196.619

Een MTHEN wordt bijna nooit aanvaard door de Raad van State, onafgezien of de schorsingsvordering uitgaat van een concurrent, van een gemeente of van een belanghebbende derde.

- Verder is er het artikel ('kanttekening') "De Handelsvestigingenwet aangepast aan de Dienstenrichtlijn"

Zie het eerdere bericht op deze blog.

- Tenslotte schreef Dirk ook nog een boekbespreking

Deel dit artikel