Kortrijk
Regen
5° - 7°
Antwerpen
Regen
7° - 12°
Blog
Nieuws
08 januari 2024  | Publius

Dirk Van Heuven en Deborah Smets spreken op de actualiteitsconferentie Overheidspersoneel

Abilways organiseert op 14 en 15 maart 2024 een conferentie omtrent diverse facetten van het overheidspersoneel.

Dirk neemt op 14 maart 2024 het topic ‘Aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers in de publieke sector’ voor zijn rekening. De volgende facetten zullen aan bod komen:

  • strafrechtelijke aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers in de publieke sector;
  • gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers in de publieke sector; en
  • verzekeringen.

Deborah zal op 15 maart 2024 spreken over ‘tucht van statutaire personeelsleden’. Hierbij zullen onder andere volgende topics besproken worden:

  • voor welke handelingen of gedragingen kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen?;
  • kennisgeving van de vermeende overtreding;
  • recht op verdediging;
  • administratief onderzoek;
  • herziening van de tuchtprocedure;
  • tuchtrechtelijke beslissing (waarschuwing, schorsing, ontslag, enz.); en
  • evenredigheid van de sanctie.