Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
18 mei 2011  | Publius

Deelstatelijke administratieve rechtscolleges

In het aprilnummer van het Tijdschrift voor Bestuursrecht en Bestuurswetenschappen bespreekt Jürgen de bevoegdheidsverdeling om administratieve rechtscolleges op te richten. Op grond van het arrest 8/2011 van het Grondwettelijk Hof omtrent de Raad voor Vergunningsbetwistingen argumenteert hij dat de gemeenschappen en gewesten over een “permanente quasi-inherente bevoegdheid” beschikken om administratieve rechtscolleges op te richten bij het uitoefenen van de eigen bevoegdheden. Hij bespreekt ook de mogelijkheid om een deelstatelijk eengemaakt administratief rechtscollege op te richten.

J. Vanpraet, “Deelstatelijke administratieve rechtscolleges: enkele beschouwingen bij het arrest nr. 8/2011 van het Grondwettelijk Hof”, TBP 2010, 195-2010.

Deel dit artikel