Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
24 november 2010  | Publius

Decriminalisering instandhoudingsmisdrijf niet strijdig met standstill-beginsel inzake de bescherming van het leefmilieu

In een arrest van 14 oktober 2010 (113/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de decriminalisering van het instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw (buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden) niet strijdig is met het in artikel 23 Grondwet vervatte standstill-beginsel inzake de bescherming van het leefmilieu. Dit geldt ook voor publieke herstelvorderingen die hangende waren op 1 september 2009 (datum van inwerkingtreding Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Het overweegt onder meer:

"Nu [de decreetgever] het in stand houden van stedenbouwmisdrijven in andere dan ruimtelijk kwetsbare gebieden niet langer strafbaar acht, vermocht de decreetgever in redelijkheid te oordelen dat het in het algemeen belang verantwoord was om ook te vermijden dat hangende publieke herstelvorderingen nog zouden worden ingewilligd met ingang van 1 september 2009, (...)."

Het Hof oordeelde reeds in dezelfde zin in het arrest 94/2010.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel