Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
02 juli 2012  | Publius

Decretaal kader voor lokale verkiezingen 2012 is rond

Op 8 juli 2011 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan betreffende de verkiezingen van de gemeenteraden, de provincieraden en de districtsraden. Het was de eerste keer dat de Vlaamse decreetgever een alomvattende regelgeving hieromtrent aannam sinds deze bevoegdheid door het Lambermont-akkoord werd geregionaliseerd.

Toch was het decreet van 8 juli 2011 niet volledig. Reeds bij de parlementaire behandeling van het decreet werd duidelijk dat het niet mogelijk was om de bepalingen over het elektronisch stemmen op te nemen. De oude stemcomputers moesten worden vervangen en de nieuwe digitale kiesmethode lag op het ogenblik van de goedkeuring nog niet vast. Er werd dan ook gesteld dat voor het digitale stemmen zou moeten worden gewerkt met een "aanbouwdecreet".

In het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2012 verscheen dit aanbouwdecreet, voluit het decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen (kortweg: het Digitaal Kiesdecreet).

Daarnaast wees het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 86/2012 van 28 juni 2012 diverse beroepen tot nietigverklaring van het Lokaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 af. Hierover leest u meer op onze blog Grondwettelijk Recht.

Hiermee lijkt de decreetgever zijn werk rond te hebben voor de verkiezingen van 14 oktober 2012.

Nog dit. De Vlaamse overheid heeft alle regelgeving - decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven - betreffende deze verkiezingen gebundeld op een specifieke website.

Deel dit artikel