Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
04 januari 2011  | Publius

De nota Vande Lanotte

Giseravond heeft koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte zijn nota over de zesde staatshervorming toegestuurd aan de onderhandelaars. De vrt kon deze nota inkijken.

De nota is opgebouw rond vijf thema's, met name:
- politieke vernieuwing
-bevoegdheidsoverdrachten
- Brussel
- Brussel-Halle-Vilvoorde
- nieuwe financieringswet

Hieronder volgen enkele opvallende punten.

 • Politieke vernieuwing
 1. De Senaat wordt afgeschaft in zijn huidige vorm en wordt een soort ontmoetingskamer voor de gemeenschappen.
 2. Er komen samenvallende verkiezingen om de vijf jaar.
 3. Parlementair jaar begint op 15 september i.p.v. op de 2e dinsdag van oktober.
 • Bevoegdheidsoverdrachten naar de regio's
 1. Werkgelegenheidsbeleid (sanctioneringsbeleid, doelgroepenbeleid).
 2. Er komen bonussen voor gewesten die veel werklozen aan de slag krijgen.
 3. Bevoegdheden in de gezondheidszorg (o.m. gehandicapten- en ouderenzorg) ten bedrage van 3,3 miljard euro.
 4. Kinderbijslag naar de gemeenschappen (in Brussel naar de gemeenschapscommissie).
 5. Verkeersreglementering en rijopleiding.
 6. Er komen regionale ministers van Justitie met beperkte bevoegdheden (naast de federale minister van Justitie).
 7. Eigen rechtbanken voor de gewestelijke bevoegdheden.
 8. Jeugdsanctierecht.
 9. Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst.
 • Brussel
 1. Krijgt een kleine interne staatshervorming.
 2. De functie van gouverneur verdwijnt.
 3. De Brusselse minister-president krijgt meer bevoegdheden (o.m. over veiligheid).
 • Brussel-Halle-Vilvoorde
 1. Het kiesarrondissement wordt gesplitst.
 2. Inwoners van de faciliteitengemeenten kunnen kiezen of ze voor een Brusselse, dan wel voor een Vlaams-Brabantse lijst stemmen.
 3. De omzendbrief-Peeters wordt afgezwakt: Franstaligen in de faciliteitengemeenten moeten maar om de 3 jaar hun taalkeuze kenbaar maken om documenten in eigen taal te krijgen.
 4. De benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten blijft een Vlaamse bevoegdheid, maar bij betwisting is het Grondwettelijk Hof bevoegd.
 5. Burgemeesters moeten een verklaring afleggen dat ze de taalwetgeving zullen naleven.
 • Financieringswet
 1. 26 procent van de personenbelastingen, dat komt neer op bijna 44 procent na de fiscale aftrekken, gaat naar de regio's (ruim 15 miljard eigen belastingen met eigen tarieven).
 2. Brussel krijgt de gevraagde 500 miljoen euro niet, maar wel een compensatie voor de pendelaars en de internationale ambtenaren (volgens een simulatie 372 miljoen euro in 2012).

De onderhandelende partijen buigen zich momenteel over de nota. Tegen morgennamiddag verwacht bemiddelaar Vande Lanotte een antwoord van alle onderhandelende partijen.bron: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/110104_VandeLanotte

Deel dit artikel