Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
11 oktober 2011  | Publius

De nota 'Di Rupo' omtrent zesde staatshervorming

Zonet werd de tekst voorgesteld van de zogenaamde nota Di Rupo met betrekking tot de staatshervorming. Het document heet voluit "Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming."

Het is een lijvig document dat ook de akkoorden omtrent de financiering van de deelstaten en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde bevat.

Onder meer volgende zaken springen in het oog:

  • de regionalisering van het handelsvestigingenbeleid (de zogenaamde IKEA-wet). Zie hierover ook onze blog Handelsvestigingen.info
  • artikel 144 van de Grondwet zal worden aangepast om de Raad van State de bevoegdheid te geven om zich ook over "de privaatrechtelijke gevolgen van een vernietiging" uit te spreken. Dit maakt (mogelijk) een revolutie uit in de administratiefrechtelijke praktijk, aangezien de Raad van State op heden bijvoorbeeld niet bevoegd is om een schadevergoeding tot te kennen. De bevoegdheid wordt ook toegekend aan "federale administratieve rechtbanken waarvoor dit relevant is", wat suggereert dat de pistes van specifieke bestuurskamers in de gewone hoven en rechtbanken of een specifieke kamer inzake overheidsopdrachten worden open gehouden
  • de gewesten worden bevoegd inzake handelshuur, woninghuur en pacht
  • de gewesten worden bevoegd voor de onteigeningsprocedures (behalve voor de federale overheid en de rechtspersonen die van haar afhangen)
  • de gewesten worden bevoegd voor de Comités van Aankoop
  • de gewesten kunnen een volksraadpleging organiseren voor aangelegenheden van gewestelijk belang

Deel dit artikel