Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
02 juni 2010  | Dirk Van Heuven

College van burgemeester en schepenen, niet gemeente als partij in procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Als u als gemeente / stad wil tussenkomen in een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in uw hoedanigheid van vergunningverlenend bestuur, dan dient dit te gebeuren onder de noemer van het college van burgemeester en schepenen (bv. college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen), niet onder de noemer van de gemeente (bv.“stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen").

De gewoonten voor de Raad van State waren (zijn) anders...

Deel dit artikel