Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
24 oktober 2013  | Dirk Van Heuven

Burgerlijke rechter niet ondergeschikt aan administratieve rechter

In duidelijke bewoordingen geeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent in een vonnis van 8 oktober 2013 aan dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het objectief contentieux behandelt en de rechtbank bij de beoordeling van het haar voorgelegde subjectief contentieux hoegenaamd niet gebonden is door wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zou verkondigen met betrekking tot het eventueel verval van een verkavelingsvergunning.

De rechtbank verwoordt het als volgt:

‘Maar de (impliciete) idee van de verweerders dat de rechtbank a.h.w. ‘ondergeschikt’ zou zijn aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, in de zin dat zij (bij de beslechting van het thans voorliggende subjectief contentieux) onherroepelijk gebonden zou zijn doordat dit administratief rechtscollege (in het kader van het aldaar hangende objectief contentieux) zou oordelen en/of beslissen met betrekking tot de (al dan niet vervallen) verkavelingsvergunning (...) is nonsens. De rechtbank hield eraan om dit te benadrukken.’

Referentie Rb. Gent, 14e kamer, 8 oktober 2013, ng. (Pub503539)

Deel dit artikel