Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
23 oktober 2013  | Leandra Decuyper

Binnenkort e-procederen voor de Raad van State!

De aanpassingen van de Raad van State volgen elkaar snel op (zie ons eerder blogbericht hier).Op vrijdag 18 oktober 2013 keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling van de Raad van State, het KB van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging bestuursrechtspraak in kort geding voor de Raad van State en het KB van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging) dat voorziet in de invoer van een elektronische rechtspleging voor de Raad van State goed. Het ontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.De start van de nieuwe procedure is (voorlopig) voorzien op 1 februari 2014.De online procedure zal mogelijk zijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring, de rechtspleging in cassatie, de procedure in kort geding en het opleggen van dwangsommen. Dus een elektronisch verzoekschrift en elektronische memories en ook de stukken en het administratief dossier kunnen elektronisch worden meegedeeld. Het systeem is geënt op dat van Tax-on-web, gebeurt via internet en de ondertekening van de procedurestukken moet gebeuren via een elektronische identiteitskaart (wat een beetje vervelend is voor advocaten, - zal er ook loco elektronisch kunnen getekend worden?) De griffie zal vervolgens de documenten per (papieren?) aangetekende zending naar de verwerende en tussenkomende partijen verzenden. De aangetekende zending zal een e-ticket bevatten waarmee verwerende en tussenkomende partijen toegang krijgen tot het online dossier. Ook ondertekening zal mogelijk zijn met de eID.Het heet dat ‘enkel de specifieke versnelde procedures in kort geding en de rechtspleging met volle rechtsmacht voor gemeentelijke geschillen’ worden uitgesloten van de nieuwe procedure.De keuze voor een elektronische rechtspleging is facultatief. Eenmaal de keuze voor de elektronische zending genomen is, wordt ze definitief.In Nederland bestaat reeds al lang de mogelijkheid om electronisch te procederen voor de Raad van State, en dit via het digitaal loket opde website van de (Nederlandse) Raad van State. Dit is echter enkel het geval voor burgers. Advocaten, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen er op dit moment nog niet digitaal procederen.
Bron: http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20131018/invoering-van-de-elektronische-rechtspleging-voor-de-bestuursrechtspraak-van-d

Deel dit artikel