Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
30 oktober 2015  | Dirk Van Heuven

Bestuurlijke lus RvVb ten tweede maal vernietigd. Is een derde vernietiging onvermijdelijk?

Nadat het Grondwettelijk Hof met arrest nr. 74/2014 de eerste versie van de bestuurlijke lus voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vernietigd (lees hier ons eerder blogbericht), heeft het Grondwettelijk Hof met arrest nr. 152/2015 van 29 oktober 2015 ook de tweede versie van de bestuurlijke lus vernietigd.Hier leest u dit arrest.


Evenwel is deze versie inmiddels wederom vervangen door artikel 5 van het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges » (Belgisch Staatsblad van 16 juli 2015).

Het ziet er naar uit dat ook de derde versie van de bestuurlijke lus de zeer strenge toets van het Grondwettelijk Hof niet zal kunnen overleven.

Deel dit artikel