Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
25 november 2015  | Dirk Van Heuven

Bestuurlijke lus 3.0 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen treedt in werking op 1 januari 2016

In ons bericht van donderdag 29 oktober 2015 deelden wij mee dat het Grondwettelijk Hof met arrest nr. 152/2015 van 29 oktober 2015 de tweede versie van de (Vlaamse) bestuurlijke lus vernietigde. Tevens gaven wij mee dat de tweede versie van de bestuurlijke lus inmiddels werd vervangen door artikel 5 van het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.Op 5 november 2015 werd het besluit van de Vlaamse regering van 2 oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de bestuurlijke lus en diverse andere bepalingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.Hieronder volgen enkele van de inhoudelijke aanpassingen aan het besluit van 16 mei 2014:

  • partijen dienen schriftelijk standpunt in te nemen over de toepassing van de bestuurlijke lus
  • de kamervoorzitter bepaalt bij tussenuitspraak en op gemotiveerd verzoek van verwerende partij, met welke termijn de (aanvankelijke) hersteltermijn wordt verlengd
  • partijen delen schriftelijk hun standpunt mee over het herstel en de eventuele (tijdelijke) instandhouding van rechtsgevolgen van de bestreden beslissing
De bestuurlijke lus 3.0 treedt in werking op 1 januari 2016.
Zoals eerder ook aangehaald. We zijn benieuwd of de bestuurlijke lus 3.0 standhoudt.

Deel dit artikel