Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
26 november 2010  | Dirk Van Heuven

Besluit rechtspositieregeling OCMW-personeel

Op 12 november 2010 nam de Vlaamse regering het besluit aan 'houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn'.

Het verslag aan de Vlaamse regering omtrent dit besluit vindt u hier.

Het besluit betreffende de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel is de evenknie van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 "houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn." Dit laatste besluit blijft de bepalingen bevatten betreffende de secretaris en ontvanger van het OCMW, bijvoorbeeld voor wat de salarisschalen betreft.

Deel dit artikel