Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
25 juni 2010  | Dirk Van Heuven

Begrenzing van voorwerp vernietigingsprocedure voor de Raad van State niet gemakkelijk bij ruimtelijke uitvoeringsplannen

In het arrest nr. 205.243 van 15 juni 2010 herinnert de Raad van State eraan dat een RUP in principe één en ondeelbaar is en de nietigverklaring slechts mogelijk is indien vastsstaat dat het betreffende gebiedsdiel kan afgesplitst worden van de rest van het plan en dat de overheid ook afgezien van het gesplitste gedeelte voor het overige dezelfde beslissing zou genomen hebben.

Het akkoord van verzoekende en verwerende partijen over de begrenzing tot welbepaalde percelen volstaat niet. Er moet aannemelijk gemaakt worden dat een partiële vernietigingmogelijk is zonder afbreuk te doen van de algemene economie van het plan.

Door deze rechtspraak kunnen verzoekende en verwerende partijen voor onaangename verrassingen komen te staan! (bijvoorbeeld dat méér wordt vernietigd dan gevraagd.
)

Deel dit artikel