Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
12 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Artikel 159 Grondwet laat slechts een marginale wettigheidstoets op beslissingen van lokale besturen door hoven en rechtbanken toe

In een aansprakelijkheidsvordering tegen een gemeente, neemt de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk in een eindvonnis van 28 april 2011 duidelijk standpunt in:

“Krachtens art. 159 Gw. passen de hoven en de rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.

(...) Het al dan niet verlenen van de toelating tot het organiseren van een rally behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester van de gemeente op wiens grondgebied de rally doorgaat. De rechtbank dient daarbij de beleidsvrijheid van het bestuur te respecteren en mag haar afweging van belangen niet in de plaats stellen van die van de overheid, doch kan louter een marginale toetsing doorvoeren (zie G. Van Haegenborgh, “Artikel 159 van de Grondwet in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Bedenkingen vanuit Europees perspectief”, in I. Cooreman (ed.), De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet, Brugge, die Keure, 2010, nr. 28 e.v.).

Net als de eerste rechter is deze rechtbank van oordeel dat het besluit van 30 mei 2009 dergelijke marginale toetsing doorstaat.”


Referentie : Rb. Kortrijk, 28 april 2011, AR10/1465/A, ng. – PUB501969.

Deel dit artikel