Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
01 april 2011  | Publius

Administratieve overheid kan exceptie van onwettigheid niet toepassen

In een arrest van 30 maart 2011 (44/2011) diende het Grondwettelijk Hof zich uit te spreken over de vraag of een administratieve overheid op grond van artikel 159 Grondwet (zgn. exceptie van onwettigheid) kan weigeren om een onwettige verordening niet toe te passen.

De vraag rees of het verschil in behandeling tussen de daders die vervolgd worden voor de strafgerechten en de daders die voor dezelfde inbreuk vervolgd worden door het bestuur zelf door middel van een administratieve sanctie, een schending vormt van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. De eersten genieten de waarborg van de in artikel 159 Grondwet voorziene wettigheidstoets op grond waarvan de rechter een onwettige verordening kan weigeren toe te passen. De tweeden genieten deze waarborg niet.

Het Hof oordeelt dat het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet geschonden wordt. Verschillende procedureregels in verschillende omstandigheden vormt geen schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet.

De omstandigheid dat een administratieve overheid geen prejudiciële vraag kan stellen aan het Grondwettelijk Hof leidt volgens het Hof evenmin tot een schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet. Tegen een beslissing van een administratieve overheid kan immers beroep ingesteld worden bij de Raad van State die wel een prejudiciële vraag kan stellen.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel