02/06/2021

Stopzetting van bedrijfsactiviteiten als ultieme 'best beschikbare techniek' bij milieuhinder?

De 10de kamer van het Gentse hof van beroep meent in een milieustrafzaak alvast van wel:

'De stopzetting van de exploitatie tot dat een oplossing voor de geluidshinder werd bereikt, is niet gebeurd. Dit betreft een economische afweging van het plegen van het misdrijf tegenover het derven van omzet. Niets toont aan dat het stopzetten van de exploitatie ‘slechter voor het milieu’ zou zijn geweest, afgezien van het feit dat dit geen rechtvaardigingsgrond ten aanzien van het gepleegde misdrijf vormt'.

Referentie Gent 28 mei 2021, nr. 2021/1899 (PUB0509187).

Meer tags?