Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
19 februari 2012  | Dirk Van Heuven

Zijn assortimentsbeperkingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige vergunningen mogelijk?

De gemeente Zwevegem is alvast de mening toegedaan dat dit het geval is, ten bewijze een stedenbouwkundige vergunningsbeslissing van 11 januari 2012 waarin als voorwaarde wordt opgenomen bij de aanvraag van een gebouwencomplex met daarin 8 winkels:

“Alle bestemmings- en inrichtingsvoorwaarden van het RUP (...) dienen stipt nageleefd te worden, in het bijzonder met betrekking tot de voorwaarden voor de handelsactiviteiten. De handelsactiviteiten kunnen enkel betrekking hebben op volumineuze goederen die voorzien in de secundaire, occasionele behoefte van de consument. Volumineuze goederen zijn artikelen die veel winkelruimte innemen en op niet-dagdagelijkse basis aangekocht worden. Er worden geen kledingzaken en geen detailhandel van dagdagelijkse inkopen toegelaten. De verkoopsoppervlakte van een handelsunit wordt beperkt tot 750 m².”

Referentie: Sted. verg. Zwevegem, 11 januari 2012, ng. (PUB 1020-1)
(HLN 21/01; HN 23/01)

Deel dit artikel