Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
25 november 2015  | Leandra Decuyper

Werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen geëvalueerd

Op 10 november 2015 debatteerde de Vlaamse parlementaire Commissie Financiën en Begroting over de werking van de Raad van Vergunningsbetwistingen en dit naar aanleiding van een vraag om uitleg van Vlaams parlementslid Lode Ceyssens omtrent de doorlooptijd van de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.We geven u alvast enkele weetjes uit het debat - o.m. verwijzende naar het jaarverslag van de Raad voor Vergunningsbetwistingen - mee:

  • de doorlooptijd voor procedures bij UDN bedraagt gemiddeld 12 kalenderdagen met inbegrip van de betekening van het arrest
  • de doorlooptijd voor een gewone schorsingsprocedure bedraagt gemiddeld 5,5 maanden, waarna het arrest gemiddeld valt 28 dagen na de pleitzitting
  • de doorlooptijd voor vernietigingsprocedures bedraagt gemiddeld 18 maanden
  • de 'nieuwe' bestuurlijke lus treedt in werking vanaf 1 januari 2016
  • minister-president Bourgeois wil in de toekomst nog meer inzetten op bemiddeling in bestuurszaken en laat door de administratie een benchmark uitvoeren om te kijken of bemiddelingsprocedures in administratieve zaken succes boeken en tot welk percentage van effectiviteit die leiden, zowel hier in België (Vlaanderen), als in het buitenland
Lopende de commissievergadering kondigde minister-president Bourgeois alvast een nieuw debat aan over de integrale werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de andere Vlaamse bestuurscolleges.Lees het integrale verslag van de commissievergadering hier.

Deel dit artikel