Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
02 april 2010  | Dirk Van Heuven

Voor sommige kleine constructies volstaat binnenkort een stedenbouwkundige melding

De Vlaamse regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit dat stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maakt. Voor sommige constructies komt er wel een meldingsplicht. Het besluit moet nog voor advies naar de Raad van State, maar zou, naar verluidt, nog voor de zomer in werking kunnen treden.

Ziehier de belangrijkste nieuwigheden:

Een. Alle vrijstaande bijgebouwen (zoals een tuinhuis, carport of zwembad) met een maximale oppervlakte van 40m² zullen vrijgesteld zijn van melding of vergunning, als de al bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden.

Twee. Wie een beperkte uitbreiding van de woning plant, zoals het aanbouwen van een garage of een kleine veranda, zal dit kunnen doen na een melding aan de gemeente.

Drie. De meldingsplicht geldt ook voor verbouwingen aan de gevel of interne verbouwingen.

Vier. Ook in industriegebieden zal voor bepaalde uitbreidingen, zoals het bijbouwen van een loods, de vergunningsplicht vervangen worden door een meldingsplicht.
Mogelijk wordt de meldingsplicht later nog uitgebreid.

Deel dit artikel