Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
31 juli 2014  | Dirk Van Heuven

Vlaams regeerakkoord: sociaal-economische vergunning wordt geïntegreerd in omgevingsvergunning!

Het Vlaams regeerakkoord verwoordt het als volgt:

'Met het oog op omgevingsplanning moderniseren we het planologisch instrumentarium. Volgend jaar implementeren we de omgevingsvergunning, die de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning integreert.We verminderen de administratieve lasten en verhogen de efficiëntie door ook de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning te integreren. In dit kader onderzoeken we ook de mogelijke toepasbaarheid van een “lex silentio”. En we brengen de bevoegdheden ruimtelijke ordening en milieu samen bij één beleidsdomein'.

Deel dit artikel