Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
14 februari 2014  | Dirk Van Heuven

Vlaams decreet integraal handelsvestigingenbeleid pricipieel goedgekeurd!

In het persbericht van de Vlaamse regering van vandaag is te lezen:

'Op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister Philippe Muyters
Een van de prioriteiten van de Vlaamse Regering in de legislatuur 2009-2014 is het detailhandelsbeleid. Bedoeling is in te zetten op kernversterking, samen met een aanbodbeleid dat voldoet aan de vraag uit de sector. In dit kader hecht de Vlaamse Regering nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARO en de SERV'.

Dit decreet vervangt de zgn. 'Ikea-wet' na de regionalisering.

Deel dit artikel