Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
14 april 2016  | Leandra Decuyper

Verplichte archeologienota bij vergunningsaanvraag vanaf 1 juni 2016

In ons recent blogbericht van 14 maart 2016 deelden wij u mee dat het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 de aanvrager van een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht een bekrachtigde archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. Deze archeologienota was toen evenwel nog geen verplichting voor de aanvragers.Met ministeriële besluiten van 25 maart 2016 houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 april 2016/op 1 juni 2016, beide gepubliceerd op 31 maart 2016, treden de bepalingen met betrekking tot de archeologienota (en het intergrale hoofdstuk archeologie) wel in werking.
Vanaf 1 april 2016 beschikken aanvragers van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning over een mogelijkheid om op basis van een vooronderzoek een archeologienota te laten opmaken door een erkend archeoloog en deze te laten bekrachtigen door het Agentschap Onroerend Erfgoed.Vanaf 1 juni 2016 zijn vergunningsaanvragers verplicht om in de in artikel 5.4.1. tot en met 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet aangewezen situaties bij hun stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningsaanvraag een archeologienota te laten opmaken door een erkend archeoloog en deze te laten bekrachtigen door het Agentschap Onroerend Erfgoed.Om te weten over welke stedenbouwkundige vergunningaanvragen en verkavelingsaanvrager het gaat, verwijzen wij u door naar ons vorig blogbericht van 14 maart 2016. In bijlage bij het blogbericht vindt u er de 'beslissingsboom archeologisch onderzoek'.De inwerkingtreding van de overige bepalingen van het hoofdstuk archeologie (art. 5.1.1. tot en met artikel 5.6.1 Onroerenderfgoeddecreet), alsook de begrippen/definities en de bepalingen met betrekking tot de daarmee gepaarde gaande premies, kosten e.d.m. zijn in werking getreden op 1 april 2016.Hier vindt u alvast de link naar beide ministeriële besluiten:MB 25 maart 2016 - inwerkingtreding 1 april 2016MB 25 maart 2016 - inwerkingtreding 1 juni 2016

Deel dit artikel