Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
24 november 2015  | Leandra Decuyper

Vernieuwde Vlaamse renovatiepremie vanaf 1 december 2015

Op 12 november 2015 werd het besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.Bij dit besluit werd de nieuwe renovatiepremie definitief goedgekeurd. Er wordt tevens een overgangsmaatregel voorzien voor wie reeds vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. Hieronder alvast een overzicht van de voorwaarden die cumulatief moeten vervuld zijn bij het aanvragen van een (nieuwe) renovatiepremie:

  • de woning die gerenoveerd wordt of het gebouw dat omgevormd wordt tot een woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 dient de woning of het gebouw minstens 30 jaar oud te zijn.
  • enkel particulieren (zowel bewoners of verhuurders voor de duur van meer dan 9 jaar aan SVK's) kunnen een premie aanvragen
  • een renovatiepremie kan pas aangevraagd worden indien de aanvragende bewoners vallen binnen de inkomensgrenzen bepaald in artikel 3 van het Renovatiebesluit 2015
  • de aanvragende bewoner mag - op enkele uitzonderingen na - op datum van de aanvraag geen andere woning in volledige eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben in de periode van 3 jaar voor de aanvraagdatum
  • de werkzaamheden waarvoor een renovatiepremie kan aangevraagd worden zijn omschreven in artikel 5 van het Renovatiebesluit 2015. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 4 categorieën
Per aanvraag kan slechts een renovatiepremie aangevraagd worden voor 2 categorieën van werkzaamheden. Indien het dus om een volledige woningsrenovatie gaat zal de renovatiepremie aangevraagd moeten worden in 2 delen. De uitbetaling van de premie is dan ook verspreid over de 2 aanvragen. Meer informatie omtrent de procedure en de berekening van de tegemoetkoming staat in de artikel 6 en 7 van het Renovatiebesluit 2015.De nieuwe renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2015.

Deel dit artikel