Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
06 juni 2012  | Dirk Van Heuven

VCRO wijzigt nogmaals met decreet van 11 mei 2012

Met het decreet van 11 mei 2012, vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad, wordt de VCRO nogmaals gewijzigd.Voor wat betreft de handhaving werd enerzijds de mogelijkheid voorzien om ook ambtenaren tewerkgesteld binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband te gebruiken in het toezicht en de opsporing van stedenbouwmisdrijven; anderzijds werd het vorderen van een meerwaarde ook mogelijk gemaakt voor handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken. Vereist is in dat geval wel dat het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening.Ook werd het toepassingsgebied van de minnelijke schikking uitgebreid. Verder werden er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd o.m. in het kader van onteigeningen, algemene plannen van aanleg, handelingen van algemeen belang, het planologisch attest, verkavelingen en de geldigverklaring van goedgekeurde en vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen ('validatie').

Deel dit artikel