Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
09 mei 2011  | Sofie Logie

Sofie Logie publiceert artikel: "De wettelijke regeling inzake prijsherziening: een absoluut principe of aan herziening toe?" (Jaarboek Overheidsopdrachten 2010, EBP, 859-910)

De prijs van een overheidsopdracht is doorgaans bepaald op forfaitaire wijze, waardoor de risico’s voor eventuele uitvoeringsmoeilijkheden in principe bij de inschrijvers worden gelegd.
Artikel 13 van de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV) bepaalt dat de prijs herzienbaar is in functie van bepaalde economische of sociale factoren voor zover dit voorzien is in het bestek of in de overeenkomst.
Op grond van artikel 16 § 2 AAV kunnen partijen om een herziening van de overeenkomst verzoeken in het geval dat de evolutie van de prijzen beschouwd moet worden als een onvoorziene omstandigheid.
Sofie stelt vast dat vaak noch artikel 13 AAV noch artikel 16 AAV het gewenste effect hebben.

Deel dit artikel