Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
12 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Schadevergoedingsrecht bij meerwerken? Een vervolg

Eerder wezen wij op de bijdrage van Dirk Van Heuven en Jonas Riemslagh in het Jaarboek Overheidsopdrachten 2010-2011 "Schadevergoedingsrecht bij meerwerken?".

Een recent gepubliceerde arrest van het hof van beroep te Antwerpen behandelt dit vraagstuk en bevestigt de conclusie van de auteurs dat er weliswaar een principieel recht op schadevergoeding bestaat, maar dat dit in praktijk erg moeilijk te verkrijgen zal zijn.

Het hof bevestigt het belang van de omschrijving van de werken (en een voorbehoud omtrent de hoeveelheid) in het bestek.
Verder wordt rekening gehouden met de vraag of de inschrijvens zich ter plaatse van de toestand moeten gaan vergewissen voor het indienen van de offerte en of er voor de gunning van de opdracht opmerkingen omtrent de hoeveelheid werden geformuleerd.
Opmerkelijk is dat ook rekening wordt gehouden met het feit dat de aanbestedende overheid slechts over een beperkte expertise beschikte bij het opstellen van het bestek om de omvang van de opdracht te bepalen.

Referntie: Antwerpen 6 april 2010, NjW 2011, nr. 240, 270-275..

Deel dit artikel