Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
06 mei 2010  | Dirk Van Heuven

Raad van State kritisch over Reparatiedecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De Vlaamse overheid werkt hard aan een Reparatiedecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat bij voorkeur voor het zomerreces gestemd zou moeten worden door het Vlaams Parlement.

Deze deadline staat op de helling bij lectuur van het kritische advies van de Raad van State van 21 april 2010. In het bijzonder liggen onder vuur: (a) de regeling om onderhoudswerken en van vergunning vrijgestelde handelingen niet langer strafbaar te stellen en (b) de legislatieve validatie van sommige gewestplannen en BPA's die tengevolge de rechtspraak van de Raad van State als onwettig worden beschouwd.

Deel dit artikel