Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
01 februari 2012  | Publius

Proces-verbaal over gemeentelijke administratieve sanctie is loutere inlichting

In een recent arrest van 8 december 2011 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de bewijswaarde van een proces-verbaal in het kader van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Krachtens artikel 119bis, § 6, eerste lid, Nieuwe Gemeentewet worden de inbreuken die bestraft kunnen worden met gemeentelijke administratieve sancties door een politieambtenaar of door een hulpagent van politie vastgesteld bij proces-verbaal.

Tegen een gemeentelijke administratieve sanctie kan beroep worden ingesteld bij de politierechter. Het Hof oordeelde dat deze het proces-verbaal vrij kan beoordelen:

"De wetgever kent aan het proces-verbaal, bedoeld in die wetsbepaling, geen bewijswaarde toe tot bewijs van het tegendeel. De vaststellingen opgenomen in het proces-verbaal gelden slechts als loutere inlichting voor de rechter, zodat hij de bewijswaarde ervan vrij kan beoordelen."

Deel dit artikel