Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
14 december 2010  | Dirk Van Heuven

Prejudiciële vraag bij Grondwettelijk Hof over samenstelling Interministerieel Comité voor de Distributie

Bij arrest nr. 206.822 van 26 juli 2010 heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld :
"Schendt artikel 11, § 1, tweede lid, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen de artikelen 35, 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1, VI, of artikel 92ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wanneer het Interministerieel Comité voor de Distributie uitspraak doet in een samenstelling die de minister van Economie van het gewest waar de handelsvestiging gepland is of zijn afgevaardigde bevat en, zonder die aanwezigheid, het quorum van de aanwezigheden en stemmen niet zou zijn bereikt, terwijl de bevoegdheid inzake socio-economische vergunningen een federale bevoegdheid is ?".

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5012 van de rol van het Grondwettelijk Hof.

Deel dit artikel