Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
03 oktober 2012  | Dirk Van Heuven

Onwettigheid planologisch attest kan ingeroepen worden tegen RUP

De Raad van State oordeelde in het nog niet gepubliceerde arrest nr. 220.716 van 24 september 2012 dat de onwettigheid van een planologisch attest kan opgeworpen worden tegen het daaruit voortvloiende ruimtelijk uitvoeirngsplan, zonder een beroep te moeten doen op artikel 159 Grondwet:

"Het op 13 maart 2008 afgegeven gedeeltelijk positief planologisch attest is een louter voorbereidende handeling binnen de procedure tot opmaak van het bestreden uitvoeringsplan (randnr. 17).Hieruit volgt dat wanneer het attest door een onwettigheid is aangetast deze onwettigheid noodzakelijkerwijze afstraalt op de voornoemde procedure, zodat wanneer de verzoekende partij de onwettigheid van het attest opwerpt, zij in wezen de onwettigheid van de aan het bestreden uitvoeringsplan voorafgaande procedure van totstandkoming aanvoert. De laatstgenoemde onwettigheid onderzoekt de Raad van State binnen zijn annulatiebevoegdheid, zonder toepassing te maken van de op artikel 159 van de Grondwet gesteunde exceptie van illegaliteit. De opmerkingen van de partijen in verband met deze exceptie missen dan ook pertinentie voor de beoordeling van het middel".

Referentie: PUB 502716

Deel dit artikel