Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
19 februari 2010  | Dirk Van Heuven

Ontwikkelingsmogelijkheden kantoormarkt buiten driehoek Brussel-Gent-Antwerpen bedreigd?

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is in herziening. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 11 mei 2010.

Merkwaardig is volgende passage in het richtinggevend gedeelte:

"De klemtoon voor het aanbodbeleid voor kantoren ligt in de stedelijke gebieden, Antwerpen,Gent, Vlaams strategisch gebied rond Brussel, Leuven en Mechelen, de zogenaamde kantorendriehoek".

Indien de ontwikkelingsmogelijkheden van de tertaire sector buiten de zgn. kantorendriehoek daardoor in het gedrang komen - en dit lijkt op het eerste zicht het geval - dan is er voor o.a. projectontwikkelaars, gemeenten en streekontwikklingsintercommunalesalle alle reden om een bezwaar in te dienen!

Deel dit artikel