Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
08 augustus 2011  | Publius

Omzendbrief over het raadplegen van bevolkingsregisters

In het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2011 verscheen de ministeriële omzendbrief BB 2011/2 over de raadpleging van de bevolkingsregisters door de gemeenten en OCMW's. De lokale besturen raadplegen de bevolkingsregisters bijvoorbeeld om doelgerichte communicatie te voeren of om huwelijksjubilarissen aan te schrijven.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister bepaalt dat de diensten van gemeenten en OCMW's de bevolkingsregisters alleen kunnen raadplegen voor interne doeleinden. Het begrip "interne doeleinden" is echter niet gedefinieerd.In omzendbrief BB 2011/2 worden in essentie volgende richtlijnen gegeven voor het raadplegen van de bevolkingsregisters:

  • de raadpleging moet passen in een "geregeld beleid" van het bestuur en mag niet het initiatief zijn van een of meer mandatarissen of personeelsleden
  • de consultatie moet passen in de uitvoering van een regelmatige beslissing, genomen door het politiek bevoegde orgaan, waaruit het doel van de raadpleging blijkt
  • de gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de doelstelling die in dergelijke beslissing is aangegeven. Ter beschikking stellen aan derden die hierom verzoeken is verboden

Deel dit artikel