Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
03 november 2015  | Dirk Van Heuven

Omzendbrief 'Afwegingskader voor Grootschalige Detailhandel' heeft geen verordenend karakter

Zo besliste de Raad van State in het arrest nr. 230.454 van 10 maart 2015.

Verzoekende partij wierp op dat de motivering van een ruimtelijk uitvoeringsplan strijdt met de de omzendbrief RO2011/01 van 9 december 2011 ‘Afwegingskader voor grootschalige detailhandel’. De Raad van State antwoordde:

'Het betoog van de verzoekende partij dat de voormelde motivering strijdt met de omzendbrief, kan niet tot vernietiging leiden, nu de omzendbrief niet verordenend van aard is. Het betoog van de verzoekende partij dat zij deze tegenstrijdigheid in haar bezwaar heeft aangevoerd, zonder dat de
Procoro daarop heeft geantwoord, vitieert het bestreden PRUP evenmin'.

Deel dit artikel